Liên hệ mua sách

Mua Nhật ký tình yêu TIO 

Mua Phải lấy người như anh 

Mua Cocktail cho tình yêu

Liên hệ tác giả

Viết và duy trì một trang web thật sự không phải việc nhẹ nhàng. Nếu bạn đánh giá cao những gì tôi đã và đang làm, bạn có thể hỗ trợ tôi bằng những cách sau:

1. Gửi một khoản tiền bất kỳ (càng nhiều càng tốt :D) cho

Trần Thu Trang

Tài khoản số 0011001590458 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

2. Đặt quảng cáo trên www.sachcuatrang.com thay cho quảng cáo Google Adsense và Adbrite hiện tại.

3. Gửi một lời động viên tới địa chỉ:

Email: tranthutrang.ntt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 © Tran Thu Trang

 

Trang chủ

Hồ sơ tác giả 

Thư hằng tuần

 Danh sách tác phẩm 

Góc đọc sách

Thư viện hình ảnh

Hà Nội ... km

Duỗi một chút

  Liên kết đối tác 

Liên hệ chi tiết