Chúm thơ: Diễn biến mưa 


Với cảm hứng từ trận mưa ngập lịch sử cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008 tại Hà Nội.

 

Trước khi mưa

Nghe báo cáo sản lượng nước bốc hơi lên trời
Ngọc Hoàng không những không cười
Mà còn lắc đầu chán ngán
“Báu gì mấy cái nước sông đẫy mì chính Vedan
Chả khác nước dùng phở bọn người phàm vẫn hốc”
Các thần tranh nhau tham mưu phương án lọc
Lập dự án, mời Diêm Vương góp vốn đầu tư
Ngọc Hoàng ngồi yên, mãi mới hầm hừ
“Thôi, lọc liếc gì, nhiễu sự!
Nước bẩn thế, Thiên Đình không cần giữ
Thiên Lôi đâu, đem đổ trả xuống trần”.


Trong khi mưa

Ông Địa và Thần Tài ngồi cạnh nhau trong trụ sở
Văn phòng đặt sát cửa
Mưa hắt nhiều ướt mủn cả vàng hương
Người thờ các ông chắc đang kẹt trên đường
Không ai đến đưa táo lê hối lộ
Các ông ngừng phù hộ
Cửa hàng vẫn đông, nước chen lấn nhau vào.Sau khi mưa

Trong xóm có đám ma
Người viếng bảo người nhà
Cụ mày cũng khéo đợi
Đồng rút nước mới ra.

 

Trở lại Thơ

Xem tiếp Chùm thơ khác


 

 © Tran Thu Trang