Trần Thu Trang Rotating Header Image

Những file ảnh kể chuyện (số 4) – Vài trăm ml quà xuân, cho nhiều người → hienmau2010-06

Các kỹ thuật viên thuộc khoa Chế phẩm máu đang tiến hành công việc sản xuất các chế phẩm máu từ nguồn máu mới thu gom được. Công việc của họ diễn ra liên tục, bất cứ khi nào có máu là họ phải sẵn sàng.

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt