Trần Thu Trang Rotating Header Image

Nhiếp ảnh

Luôn có hai người trong mọi bức ảnh: người chụp và người xem.
Ansel Adams – nhiếp ảnh gia Mỹ

Vui lòng chọn một trong các thể loại bên dưới:

 

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt