Trần Thu Trang Rotating Header Image

hoa lá cành

Nứt bung hoa gạo*

*Chú thích: Trích từ bài Trăng xuân của Huy Cận

Mùa thu trên tán lá bàng

Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh (Xuân Diệu)

Lá xanh

Hoa sưa

Không liên quan gì đến hoa sữa!

Hoa ban