Trần Thu Trang Rotating Header Image

Vinh & Tú – lễ cưới (22.01.2010)

Để xem album chính thức, xin mời vào link sau.

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt