Trần Thu Trang Rotating Header Image

Đồ chơi ở Hàng Mã năm nay → dochoitrungthu2010-10

Sponsored

3 Comments

  1. Haru says:

    Ui, em cũng thích đèn này. Hồi xưa Sài Gòn có bán, giờ thì mất tích rồi.

  2. Admin says:

    Đèn kéo quân. Chị chưa bao giờ chơi món này. Nói chung, chị đối với đồ chơi Trung thu như kẻ không có duyên. Lúc mình tha thiết với người ta thì người ta quá xa vời. Khi người ta ở ngay bên cạnh thì mình đã không muốn tiến thêm bước nào nữa.

  3. Haru says:

    Đèn kéo quân ở Sài Gòn cũng bán, nhưng không trang trí giống đèn này. Comment của chị làm em suy nghĩ nhiều điều quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt