Trần Thu Trang Rotating Header Image

Chụp cho khách sạn Le Foyer → kslefoyer01

Sponsored

One Comment

  1. lại thế cường says:

    Hi chị Trang, khách sạn chỗ em đang cần chụp lại ảnh, nếu chị có nhu cầu chụp thì liên hệ với em theo số máy 0904751348, hoặc qua 32 Đào Duy Từ gặp em nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt