Trần Thu Trang Rotating Header Image

Malacca – Những góc nhỏ tĩnh lặng

Sponsored

One Comment

  1. Chi chan says:

    Đôi khi thấy thời gian thật “đáng sợ”. Không biết sau này em còn có thể trông thấy chúng không nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt