Trần Thu Trang Rotating Header Image

Chụp cho Cosmos Plaza → cosmosplaza05

Sponsored

2 Comments

  1. Pony says:

    Món này có phải khoai tây bọc tôm thịt không chị nhỉ? :D

  2. Chị đi làm nên không ăn, không biết món gì ngon thế nào đâu. :D

Leave a Reply to Tran Thu Trang Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt