Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hồ sơ qua ảnh → ttt-t10-2010

Sponsored

2 Comments

  1. Lê Tiệp says:

    Con mèo này có gọi là Thanh còi không chị?!

    1. Mèo này của quán cà phê, mình không biết tên nhưng dám chắc 99% là tên nó không phải Thanh còi. :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt