Trần Thu Trang Rotating Header Image

July, 2021:

Thơ cho các cô người yêu hay đòi hỏi

Đừng bắt anh ước lượng
Anh yêu em bao nhiêu
Nếu không, anh sẽ nói
Như người bán cân điêu.

Đừng bắt anh đo đạc
Tình ta sâu ngần nào
Nếu không, anh sẽ bảo
Xẻng đây, tự mà đào!

Đừng bắt anh so sánh
Anh coi em như gì
Kẻo anh lại khai thật
Em lại bỏ anh đi.

Anh á, như thằng nhóc
Chỉ tiếc món đồ chơi
Khi biết mẹ nó đã
Vứt ra bãi rác rồi…Related: tongue river reservoir water temperature, ri attorney general staff directory, attributeerror ‘nonetype’ object has no attribute ‘_jdf’ pyspark, vanderbilt sorority stereotypes, pellet and wood stove combo, what to do if idli batter is not fermented, mound shaped mandevilla perennial or annual, edgemont, south dakota obituaries, pasta roni without milk, pedestrian hit by car today near me, is john galipeau married, average daily attendance at universal studios hollywood, my therapist held me while i cried, ramen noodle casserole with ground beef, was alex ernst in the military,