Trần Thu Trang Rotating Header Image

Đến chúc Tết một người từng chăm đi biểu tình chống Tàu

Lưu ý: Câu chuyện sau hoàn toàn mang tính hư cấu và không mô tả bất cứ người hay sự việc thực tế nào.

Trước cửa, dây pháo giả
Quết nhũ vàng ánh lên
Mấy chữ “Xuân” chữ “Phúc”
Đều bằng chữ thánh hiền.

Trên cành đào, lủng lẳng
Mấy con cá, đồng tiền
Không thứ nào sản xuất
Bởi con rồng cháu tiên.

24.01.2012


Sponsored

6 Comments

 1. Haru says:

  Quá hay! :D

 2. Chichan says:

  Dù gì cũng hơi muộn, nhưng tấm lòng không đáng so. Năm mới, chúc chị gặp nhiều điều tốt. Có sự nghiệp lẫn tình yêu đều thăng như “rồng” ấy!

 3. chairuou says:

  ;)) có cần phải bóc mẽ trần trụi vậy không?

 4. Chichan says:

  Ah cái đó gọi là sự chân chính có quanh đi quẩn lại cũng ý đó, nên…

 5. thanhhai says:

  Quá đúng.

 6. Bảo Cầm says:

  Em không hiểu hết được ý chị trong bài này, nhưng em đọc, cứ thấy đau đau… buồn buồn sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt