Trần Thu Trang Rotating Header Image

Ba mùa – Christina Rossetti

Ảnh: Gutenberg.org

Three seasons

“A cup for hope!” she said,
In springtime ere the bloom was old:
The crimson wine was poor and cold
By her mouth’s richer red.

“A cup for love!” how low,
How soft the words; and all the while
Her blush was rippling with a smile
Like summer after snow.

“A cup for memory!”
Cold cup that one must drain alone:
While autumn winds are up and moan
Across the barren sea.

Hope, memory, love:
Hope for fair morn, and love for day,
And memory for the evening gray
And solitary dove.

Christina Rossetti (1830 – 1894)

Dịch thơ:

Ba mùa

“Một chén cho hy vọng!”
Nàng nói trong ngày xuân
Trước lúc hoa úa tàn
Rượu vang đỏ loãng, nhạt
Trong sắc thắm miệng nàng.

“Một chén cho tình yêu!”
Những lời trầm mềm dịu
Ánh nhìn gợn nét cười
Như mùa hè sau khi tuyết thôi rơi.

“Một chén cho hoài niệm!”
Chén lạnh người cạn riêng
Khi gió thu nổi lên rền rĩ
Ngang qua biển cạn muộn phiền.

Hy vọng, hoài niệm, tình yêu
Hy vọng cho sớm mai tươi đẹp
Tình yêu cho cả ngày
Còn hoài niệm cho bóng mờ đêm tối
Và con bồ câu đơn côi.

Trần Thu Trang dịch

 

Sponsored

3 Comments

  1. Chou says:

    Kể cả có tình yêu cho cả ngày mà vẫn thấy hoài niệm và cô đơn lúc đêm xuống, đúng là tâm trạng (và thơ) của phụ nữ!

  2. lelinh says:

    Công nhận Trang dịch rất thoát ý mà lại hay nữa. Tôi chỉ có thể cảm nhận bài thơ bằng tiếng anh mà chưa thể tìm lời tiếng việt cho đúng. Cảm ơn Trang. Tôi có thể chia sẻ bản dịch của bạn vào FB cho các bạn của mình cùng biết không?
    Đợi trả lời của Trang

  3. Chị Linh hay bạn nào thích chia sẻ bài trên web này cho ai đó qua mail hay đem sang các mạng xã hội thì chỉ việc bấm vào các nút phía cuối bài thôi, không cần hỏi mình đâu. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt