Trần Thu Trang Rotating Header Image

Haiku viết khi trời trở lạnh → img_5241ecopy

Sponsored

One Comment

  1. Chou says:

    Bạn Trang chắc tâm trạng còn tràn đầy cảm xúc trong cảnh mưa gió bàng bạc không màu nên mới ngồi blend cái ảnh hay thế kia? BTW, thích bài 1 nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt