Trần Thu Trang Rotating Header Image

Chào, hai mùa

img_0343ecopy

Chào mi, quả sấu chua chua
Chào mi, quả bưởi mới vừa róc tôm
Chào mi, cái nắng vàng ươm
Chào mi, cái nắng cháy rơm ngoài đồng
Chào mi, con cuốc đau lòng
Chào mi, con ngỗng trên không nước nào
Chào mi, năm cánh ông sao
Chào mi, năm cánh phượng trao gã khờ
Chào mi, mùa sắp khuất mờ
Chào mi, mùa hẵng lững lờ chưa sang…

09.09.2010

Sponsored

One Comment

  1. Biaaa says:

    Tớ thích bài này. Trong sáng nhưng không ngây thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt