Trần Thu Trang Rotating Header Image

Tán nhảm với một con rồng ngàn tuổi → domain1000namtlhn

Tên miền của trang web 1000namthanglonghanoi.vn ngừng hoạt động ngay trước đại lễ. (Ảnh chụp màn hình ngày 28.09.2010)

Sponsored

2 Comments

  1. dtlich says:

    Hôm nay 29/09/2010 vẫn chưa thấy chạy được.

  2. Biaaa says:

    Theo thông tin mình có thì bên chủ quản thấy tên miền không phù hợp nên ngừng dịch vụ. Cũng không rõ “không phù hợp” theo tiêu chí gì nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt