Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thảm hoạ của chúng ta và phản ứng của chúng nó → muangap_hanoi2008

Xin mời bấm vào ảnh để xem chú thích.

Ảnh chụp tại khu vực phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, trong đợt ngập cuối lịch sử tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008 ở Hà Nội. Phản ứng của chính quyền người dân Hà Nội trong đợt đấy dĩ nhiên kém xa chính quyền và người dân Tokyo hay Sendai trong thảm hoạ động đất sóng thần tháng 3 năm 2011.

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt