Trần Thu Trang Rotating Header Image

Bạn tốt nhường nhau

titithoinhe

Gái A: Thằng X. nó mua vàng theo rừng chứ không mua vàng theo cây. Mày không nhào vào còn ì ra đấy làm gì? :-w
Gái B: Cưa của tao cùn.
Gái A: Ai bảo mày làm lâm tặc, làm kiểm lâm chứ.
Gái B: Kiểm lâm thì chỉ được trông, không được chặt.
Gái A: Không được chặt nhưng được tỉa, còn rơi vãi nữa.
Gái B: Ngon thế sao mày không nhào?
Gái A: Trong rừng có con sư tử, tao sợ.

One Comment

  1. Chou says:

    Rừng nào cọp nấy hở? Nhưng kể cũng tiếc! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


9 − = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt