Trần Thu Trang Rotating Header Image

Bạn tốt nhường nhau

titithoinhe

Gái A: Thằng X. nó mua vàng theo rừng chứ không mua vàng theo cây. Mày không nhào vào còn ì ra đấy làm gì? :-w
Gái B: Cưa của tao cùn.
Gái A: Ai bảo mày làm lâm tặc, làm kiểm lâm chứ.
Gái B: Kiểm lâm thì chỉ được trông, không được chặt.
Gái A: Không được chặt nhưng được tỉa, còn rơi vãi nữa.
Gái B: Ngon thế sao mày không nhào?
Gái A: Trong rừng có con sư tử, tao sợ.

Sponsored

One Comment

  1. Chou says:

    Rừng nào cọp nấy hở? Nhưng kể cũng tiếc! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt