Trần Thu Trang Rotating Header Image

Có những thứ chả nên thắc mắc

titithoinhe

Gái 1: Sao đàn ông xứ mình hay giành quyền trả tiền thế hả mày?
Gái 2: Chúng nó cho thế là ga lăng.
Gái 1: Sao không ga lăng theo kiểu mở cửa, dập thuốc, nhường ghế… cho đỡ tốn?
Gái 2: Chúng nó không làm được những việc ấy, nên đành lấy tiền ra bù đắp.
Gái 1: Dở hơi nhỉ!
Gái 2: Mày mà chê dở hơi thì đến tiền nó cũng đếch ga lăng nữa đâu ý.

One Comment

  1. Chou says:

    Thế nếu phải lấy đàn ông làm chồng, phải lấy dở hơi hay là lấy Tây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


3 + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt