Trần Thu Trang Rotating Header Image

Kà Kê Quán → kakequan04

Sponsored

2 Comments

  1. Sói ngơ says:

    Ôi, thích quá! Quán có điều hòa không chị? Hĩ hĩ…

  2. Admin says:

    Em nhìn cửa mở thông thống thế kia thì phải biết câu trả lời rồi chứ. B-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt