Trần Thu Trang Rotating Header Image

Du lịch Malaysia, dễ thôi mà (1) → dscn0538-chinatown

Phố Petaling (Jalan Petaling), China town của Kuala Lumpur

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt