Trần Thu Trang Rotating Header Image

10 quy tắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt → plnna-in-usa1

PLNNA tại một thư viện Mỹ. Ảnh: Cantho_kt

Sách của một người Việt yêu tiếng Việt trong thư viện Sunnyvale, California, Mỹ. Ảnh do bạn đọc có nick là Cantho_kt chụp và gửi tặng.

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt