Trần Thu Trang Rotating Header Image

10 quy tắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt → plnna-in-usa1

PLNNA tại một thư viện Mỹ. Ảnh: Cantho_kt

PLNNA tại một thư viện Mỹ. Ảnh: Cantho_kt

Sách của một người Việt yêu tiếng Việt trong thư viện Sunnyvale, California, Mỹ. Ảnh do bạn đọc có nick là Cantho_kt chụp và gửi tặng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


4 − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt