Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thiết kế

Thiết kế có thể là nghệ thuật. Thiết kế có thể là thẩm mỹ. Thiết kế rất đơn giản, thế cho nên nó rất phức tạp.
Paul Rand – nhà thiết kế đồ họa Mỹ

Vui lòng chọn một trong các thể loại bên dưới:

Bìa sách và phụ kiện

Thiết kế khác

 

 

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt