Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thiết kế

Thiết kế có thể là nghệ thuật. Thiết kế có thể là thẩm mỹ. Thiết kế rất đơn giản, thế cho nên nó rất phức tạp.
Paul Rand – nhà thiết kế đồ họa Mỹ

Vui lòng chọn một trong các thể loại bên dưới:

Bìa sách và phụ kiện

Thiết kế khác

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


7 − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt