Trần Thu Trang Rotating Header Image

Trò chuyện trên Y5Cafe (07.07.2008)

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 ngày 07/07/2008.

Sponsored

2 Comments

  1. Em biết đến chị qua chương trình này.

  2. Quốc says:

    Nhà văn trẻ này viết hay phết đấy các bạn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt