Trần Thu Trang Rotating Header Image

chưa đăng báo

Phở Sướng

Nói không ngoa, Hà Nội là đất phở. Bất cứ giờ nào trong ngày, hễ bạn ra phố, đi mươi bước chân là lại thấy một hàng phở. Thôi thì (more…)