Trần Thu Trang Rotating Header Image

99 tuần buôn chuyện

Bìa “99 tuần buôn chuyện” (2008)

Đây cũng là một trong những bìa đầu tiên do mình chính thức thiết kế một cách độc lập. Ảnh bìa là ảnh chân dung của mình do một người bạn thân chụp.

Toàn bộ thiết kế bìa (bấm vào để xem hình cỡ lớn):

Bìa "99 tuần buôn chuyện" do Trần Thu Trang thiết kế.

Ảnh sách thật (bìa 1):