Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thọ & Lan – lễ hỏi (20.07.2010) → tholan02

Sponsored

One Comment

  1. Hải hà says:

    Em thích ảnh này. Nhìn nó có không khí khẩn trương lắm chị ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt