Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thọ & Lan – lễ cưới (28.07.2010) → tholan-wedding05

Sponsored

2 Comments

  1. Vịt says:

    “Thế là sắp cho em này vào rọ được rồi. Khà khà…”

  2. cleo says:

    Chú rể là bạn trên Facebook của mình. Ảnh này thể hiện đúng bản chất chàng ;)
    Like it!

Leave a Reply to Vịt Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt