Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thọ & Lan – lễ cưới (28.07.2010) → tholan-wedding04

Sponsored

2 Comments

  1. Vịt says:

    Ôi, các cháu ngất ngây vì vẻ đẹp của cô dâu.
    “Mình cũng muốn làm cô dâu!”, chị Trang hồi nhỏ có nghĩ vậy bao giờ chưa?

  2. Admin says:

    Có, mình có nghĩ chứ. Thật là một ảo tưởng đẹp đẽ! :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt