Trần Thu Trang Rotating Header Image

Kiên – Liên (21.03.2010) → lienkien07

Sponsored

One Comment

  1. Minhthuong says:

    Chị Trang ơi, chị chụp bao nhiêu một bộ ạ? Hì em không có nhiều xiền đâu. Nhưng lại thích phong cách chụp của chị :(

Leave a Reply to Minhthuong Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt