Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hà – Nhung (17.01.2010) → hanhung04

Sponsored

2 Comments

  1. Ciao Bella says:

    Quyển chị tặng em chắc là quyển dưới cùng, nằm úp xuống. Hí hí!

  2. PoNy says:

    Quyển của em là quyển thứ 2, nằm giữa. :”> Hí hí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt