Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hà – Nhung (17.01.2010)

Trang phục: Quên không hỏi
Trang điểm: Hỏi nhưng đã quên
Địa điểm: Trường PTTH Phan Đình Phùng & Rosy Garden Cafe 19A Ngọc Hà (Hà Nội)
Ý tưởng: Tuyết Nhung (tức cô dâu)
Biến ý tưởng thành ảnh: Trần Thu Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


6 + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt