Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hà – Nhung (17.01.2010)

Trang phục: Quên không hỏi
Trang điểm: Hỏi nhưng đã quên
Địa điểm: Trường PTTH Phan Đình Phùng & Rosy Garden Cafe 19A Ngọc Hà (Hà Nội)
Ý tưởng: Tuyết Nhung (tức cô dâu)
Biến ý tưởng thành ảnh: Trần Thu Trang

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt