Trần Thu Trang Rotating Header Image

Châu & Thảo – lễ cưới (29.01.2010) → chauthao-lecuoi12

Sponsored

2 Comments

  1. Haru says:

    Em thích tấm nắm tay này. :D

  2. Admin says:

    Ừa, chụp tay là nghề của nàng mà. :)) Ngoài những bộ phận trên mặt, bàn tay chính là nơi biểu lộ cảm xúc rõ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt