Trần Thu Trang Rotating Header Image

Đồ chơi ở Hàng Mã năm nay → dochoitrungthu2010-05

Sponsored

2 Comments

  1. Chy says:

    Ôi tôi thích mấy cái nặn thế này lắm mình ạ! :x Nhìn yêu quá!

  2. Admin says:

    Em cũng thích, màu sắc của nó đúng như trong ảnh, trông tự nhiên và dịu mắt chứ không bị rợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt