Trần Thu Trang Rotating Header Image

Malacca – Những góc nhỏ tĩnh lặng

One Comment

  1. Chi chan says:

    Đôi khi thấy thời gian thật “đáng sợ”. Không biết sau này em còn có thể trông thấy chúng không nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


7 − = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt