Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hội An 05.2012

Bảy năm mới quay lại Hội An, nhiều thứ đã khác, nhiều thứ vẫn thế, tự nhiên nghĩ không biết có bao nhiêu người đi Hội An vì đọc “Phải lấy người như anh” của mình…

Sponsored

2 Comments

  1. Joni says:

    Có em :”>. Tầm này năm ngoái em đang ở Hội An. Đây là nơi em muốn quay lại nhất mà chưa biết bao giờ mới có cơ hội.

  2. thaimeo says:

    Nhiều lắm chị ạ! Nếu em làm chủ tịch Hội An em sẽ tặng chị danh hiệu “công dân danh dự” của Hội An để … được lên báo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt