Trần Thu Trang Rotating Header Image

Khâm Thiên, mùng 1 Tết Nhâm Thìn 2012 → khamthien-tet2012-01

Sponsored

2 Comments

  1. Phạm Xuân Tuyền says:

    Lạnh lẽo……..

  2. thanhhai says:

    HN mùng 1 tết thế này đấy à. Cảm ơn chị Trang cho em nhìn thấy điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt