Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phượng (Delonix Regia) → hoaphuong2011-6

Sponsored

2 Comments

  1. Tada09 says:

    Sao ko chụp những nóc ô tô đầy hoa phượng. Sao tự dưng hình ảnh đó làm em nhớ anh Lập và Đan thế này???

  2. Mình có chụp nhưng thấy không đẹp. Với lại trong chùm ảnh chụp hoa sưa hồi nọ, mình cũng chụp một cái ô tô bị hoa sưa phủ đầy, sợ độc giả thấy trùng lặp. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt