Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phượng (Delonix Regia) → hoaphuong2011-4

Sponsored

2 Comments

  1. BA says:

    Tấm này đẹp quá bạn hiền ơi. Chụp từ dưới lên mà không bị chói nhỉ?

    1. Có hơi bị chói một tí, máy chuyên nghiệp khắc phục được tàm tạm á bạn hiền. À phải nói là máy chuyên nghiệp + người biết chỉnh sáng cơ bản. :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt