Trần Thu Trang Rotating Header Image

Chụp cho khách sạn Zen

Địa điểm: Zen Hotel – 43 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Sponsored

2 Comments

  1. saochoi says:

    khách sạn này ở chỗ nào mà đẹp vậy chị?

  2. snow says:

    Em thấy chị cũng giỏi thật, chụp đẹp lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt