Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phố Ông Đồ → phoongdo2011-6

Nếu bạn cần tranh chữ có chất lượng thực sự, hãy tìm “ông đồ” này, hoạ sĩ Lê Quốc Việt. Anh không có râu tóc bạc, không mặc áo the khăn xếp và không ôm theo tự điển.

Sponsored

2 Comments

  1. Huyên Ngọc Liên says:

    Đi giữa phố ông Đồ ngày tết mình hoang mang không biết ông đồ viết chữ bay lượn ấy có viết đúng hay lại viết sai chính tả>?

  2. Huyên Ngọc Liên says:

    Có thầy viết: Công – Rung – Ngôn – Hạnh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt