Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phố Ông Đồ → phoongdo2011-4

phoongdo2011-4

Những “ông đồ” mặc áo the khăn xếp, có râu dài hoặc/và tóc bạc luôn thu hút nhiều sự chú ý, mặc dù tranh chữ của các ông có thể không đặc sắc.

phoongdo2011-3
phoongdo2011-5

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− 1 = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt