Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phố Ông Đồ → phoongdo2011-4

Những “ông đồ” mặc áo the khăn xếp, có râu dài hoặc/và tóc bạc luôn thu hút nhiều sự chú ý, mặc dù tranh chữ của các ông có thể không đặc sắc.

Sponsored

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt