Trần Thu Trang Rotating Header Image

Quán nước chè mùa đông* → quannuocchemuadong06

Sponsored

One Comment

  1. haru lalu says:

    Ngồi những quán nước này làm cho người ta cảm thấy sao mà thảnh thơi thế! Tuy mùa đông có vắng khách nhưng uống trà nóng vẫn thấy thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt