Trần Thu Trang Rotating Header Image

Quán nước chè mùa đông*

* Thơ Xuân Quỳnh

Sponsored

One Comment

  1. Song Ngư says:

    Nghe tên đã thấy ấm lòng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt