Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phương Lan, trong ngày cưới (28.07.2010) → phuonglan04

Sponsored

One Comment

  1. Chou says:

    Cô dâu xinh, à không, phải nói là đẹp sang cả quá!

Leave a Reply to Chou Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt