Trần Thu Trang Rotating Header Image

Phương Lan, trong ngày cưới (28.07.2010) → phuonglan03

Sponsored

2 Comments

  1. Rain man says:

    Cái này hay nhưng vướng tay đứa chụp đằng sau ròi. :))

  2. Admin says:

    Đấy là tay bạn cô dâu chứ đứa chụp đứng ở góc trái, tay đang bận bê máy ảnh cơ. :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt