Trần Thu Trang Rotating Header Image

Hoa tulip ở xứ sở hoa tulip → tulip042017 (6)

Sponsored

2 Comments

  1. khaiduy says:

    Mình rất thích văn của bạn …. ấn tượng ban đầu của mình là sự gìn giữ tiếng việt của người trẻ tuổi, hy vọng sẽ được đọc nhiều truyện của bạn.

    1. Cảm ơn bạn đã gửi lời nhắn, nhưng sao bạn lại nhắn trong phần bình luận ảnh nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải phần mềm gửi lời nhắn tự động, hãy điền vào phép tính đơn giản sau: *

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt