Trần Thu Trang Rotating Header Image

Thực vật

Mùa thu trên tán lá bàng

Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh (Xuân Diệu)

Lá xanh

Hoa sưa

Không liên quan gì đến hoa sữa!

Hoa ban