Trần Thu Trang Rotating Header Image

Bìa sách và phụ kiện

Bìa “Cocktail cho tình yêu” (2008)

Năm 2008, mình chính thức bắt tay vào thiết kế bìa sách một cách độc lập (trước đó thì toàn phác thảo dưới dạng file ý tưởng để nhân viên đơn vị xuất bản thao tác giúp). Bìa “Cocktail cho tình yêu” tái bản lần đầu là một trong những con chuột bạch đầu tiên. Ảnh bìa sách do mình chụp tại ban công nhà.

Toàn bộ thiết kế bìa (bấm vào để xem hình cỡ lớn):
Bìa "Cocktail cho tình yêu" tái bản lần thứ 1 do Trần Thu Trang thiết kế

Ảnh sách thật (bìa 1):

 

Ảnh hậu trường: